Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại - Dịch vụ Điện lực (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 3.930 -2 (-0,50) 128,90 0,36
DLD 6.400 0 (0) -7,03 3,48
DTI 3.255 -45 (-1,36) 192,37 0,32
DXL 6.400 0 (0) 1.820,78 0,59
EIN 3.591 -9 (-0,25) -25,16 0,41
SGH 0 -29.200 (-100,00) 20,74 1,86
VIR 4.300 0 (0) -5,54 0,51
VNG 8.300 -3 (-0,36) -22,82 0,75
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Điện Hà Nội 33,03%
Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương Mại - Dịch vụ Điện lực 20,09%
Lê Thị Hồng 0,44%
Lê Minh Ba 0,07%
Hoàng Minh Dũng 0,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023

Xem thêm