Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.495 -105 (-1,22) 73,99 0,64
BAB 12.392 +92 (+0,75) 13,39 1,01
BID 48.900 -30 (-0,60) 12,73 2,16
BVB 12.008 +8 (+0,07) 65,93 1,01
CTG 32.400 -10 (-0,30) 8,64 1,33
EIB 18.800 +90 (+5,02) 16,40 1,42
HDB 23.800 -40 (-1,65) 6,21 1,39
KLB 11.730 -270 (-2,25) 7,27 0,71
LPB 23.450 -5 (-0,21) 8,05 1,65
MBB 22.450 0 (0) 5,81 1,16
MSB 14.300 +5 (+0,35) 6,19 0,89
NAB 16.050 -15 (-0,92) 6,04 1,06
NVB 9.741 +41 (+0,42) -7,62 1,08
OCB 14.550 +10 (+0,69) 6,88 1,01
PGB 17.756 -444 (-2,44) 30,96 1,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 4,50%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 3,01%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 1,23%
Ngân hàng TMCP Á Châu 0,52%
CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu 0,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 15/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm