Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.376 -24 (-0,29) 72,95 0,64
BAB 12.265 -35 (-0,28) 13,07 0,98
BID 46.100 -40 (-0,86) 12,00 2,04
BVB 12.121 -79 (-0,65) 66,55 1,02
CTG 32.500 +15 (+0,46) 8,66 1,34
EIB 18.750 +25 (+1,35) 16,35 1,42
HDB 23.700 0 (0) 6,19 1,38
KLB 12.000 0 (0) 7,44 0,73
LPB 27.050 -5 (-0,18) 9,28 1,90
MBB 23.300 +5 (+0,21) 6,04 1,20
MSB 14.600 0 (0) 6,32 0,90
NAB 16.250 -20 (-1,21) 6,12 1,08
NVB 9.985 -315 (-3,06) -7,78 1,10
OCB 14.800 -10 (-0,67) 7,00 1,03
PGB 17.749 -51 (-0,29) 30,95 1,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 4,50%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 3,01%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 1,23%
Ngân hàng TMCP Á Châu 0,52%
CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu 0,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 15/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 15/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm