Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (UPCOM | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 6.831 +31 (+0,46) 26,00 0,58
API 16.165 +165 (+1,03) 5,77 1,46
BII 3.311 +111 (+3,47) -10,08 0,30
C21 13.140 -1.260 (-8,75) 12,00 0,37
CEO 23.486 +286 (+1,23) 23,63 1,68
CLG 1.300 0 (0) -0,13 1,04
CSC 60.672 +672 (+1,12) 7,89 2,46
D11 13.850 -550 (-3,82) 7,77 0,60
DLR 12.800 0 (0) -12,06 0
EFI 2.500 0 (0) -3,52 0,35
EIN 4.933 +33 (+0,67) -266,31 0,45
HD2 24.109 +9 (+0,04) 1.603,83 1,96
HD6 23.785 +85 (+0,36) 4,10 1,20
HD8 8.920 +20 (+0,22) 17,22 0,73
HLD 40.660 +560 (+1,40) 124,59 1,80
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đình Việt 18,62%
Nguyễn Sơn Tùng 14,89%
Công ty Cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội 7,03%
Bùi Thu Trinh 5,25%
Qũy Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 4,78%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 19/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm