Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung
23/11/2023 EBS: Ngày20 tháng 11 năm 2023, nhận được Quyết định số: 78637/QĐ-CTHN-TTKT9-XPVPHC, ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Chi cục thuế thành phố Hà Nội về việcxử phạt vi phạm hành chính về thuế.
28/07/2023 EBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
26/05/2023 EBS: ngày 24/05/2023 Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã ký Hợp đồng số: 192/HĐKT-AAC, với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2023
16/05/2023 EBS: Thông qua cho Công ty CMC vay vốn và Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, BCTC năm và BCTC hợp nhất năm 2023
27/04/2023 EBS: Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố hà nội mua xe ô tô tải Ford
19/04/2023 EBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
29/03/2023 EBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
21/03/2023 EBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
06/03/2023 EBS: Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại thành phố Hà Nội gửi Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội cổ đông 2023 và thông qua tổ chức biên soạn Sách Giáo khoa tiếng Đức từ lớp 3 đến lớp 12
24/02/2023 EBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BST 0 -18.600 (-100,00) 9,81 1,33
DAD 20.200 -200 (-0,98) 7,12 0,96
DAE 13.245 -1.355 (-9,28) 10,84 0,66
DST 3.965 +65 (+1,67) -123,76 0,32
EBS 0 -12.500 (-100,00) 9,01 0,89
ECI 0 -24.500 (-100,00) -14,09 1,15
EID 20.496 -4 (-0,02) 3,98 0,75
EPH 12.916 +16 (+0,12) 6,27 0,95
FHS 25.400 0 (0) 7,66 1,77
HEV 0 -30.000 (-100,00) -24,96 2,23
HTP 22.050 -450 (-2,00) 783,45 0,88
IBD 9.700 0 (0) 22,90 0,91
IHK 16.000 0 (0) -7,43 1,57
IN4 97.500 0 (0) 16,02 2,47
LBE 0 -13.300 (-100,00) 16,32 1,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 25,35%
Công ty Cổ phần Đầu tư CMC 9,54%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 7,49%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 7,49%
Peter Eric Dennis 5,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 10/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 23/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 20/12/2022

Xem thêm