Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 35.480 +980 (+2,84) 7,91 2,14
BHA 12.127 -1.873 (-13,38) 15,03 1,14
BSA 16.797 +397 (+2,42) 11,52 1,33
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.000 -300 (-0,71) 17,23 2,95
DTE 25.056 -344 (-1,35) 8.608,80 2,38
DTK 14.893 -107 (-0,71) 14,56 1,37
DTV 45.300 0 (0) 10,55 2,30
EAD 23.100 0 (0) 17,19 1,96
GE2 31.000 -1.100 (-3,43) 21,67 1,63
GHC 30.649 -651 (-2,08) 9,86 1,60
GSM 13.960 -40 (-0,29) 8,04 0,97
HJS 0 -34.000 (-100,00) 13,67 2,41
NBP 18.100 -100 (-0,55) 7,08 0,88
NTH 36.951 +1.951 (+5,57) 8,59 2,60
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Từ Ngọc Thanh 6,36%
Nguyễn Thị Liên 5,21%
Trần Kỳ Hải 3,48%
Nguyễn Thị Thu Hằng 3,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 26/02/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 26/02/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 07/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm