Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 18.750 +5 (+0,26) 0,97 0
FUCTVGF3 14.500 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 14.000 0 (0) 1,49 0
FUCVREIT 7.040 0 (0) 0 0
FUEDCMID 10.450 +15 (+1,45) 0 0
FUEIP100 8.010 -34 (-4,07) 1,01 0
FUEKIV30 7.100 -4 (-0,56) 0 0
FUEMAV30 12.950 +15 (+1,17) 0,97 0
FUESSV30 13.450 +17 (+1,28) 0 0
FUESSV50 16.630 0 (0) 1,03 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/11/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,52%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0,52%
Võ Văn Cường 0,24%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,06%
Dragon Capital Markets Limited 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2014 12/02/2015

Xem thêm