Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCTVGF3 12.000 0 (0) 0 0
FUCVREIT 10.150 +5 (+0,49) 0 0
FUEIP100 11.000 +9 (+0,82) 0 0
FUEKIV30 10.010 +7 (+0,70) 0 0
FUEMAV30 18.040 +19 (+1,06) 0 0
FUESSV30 18.920 +13 (+0,69) 0 0
FUESSV50 22.100 -20 (-0,89) 1,43 0
FUESSVFL 21.710 -144 (-6,22) 0 0
FUEVFVND 27.900 +30 (+1,08) 0 0
FUEVN100 19.930 +24 (+1,21) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,70%
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,48%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0,48%
Võ Văn Cường 0,22%
Dragon Capital Markets Limited 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2014 12/02/2015

Xem thêm