Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FUCVREIT 6.680 -2 (-0,29) 0 0
FUEDCMID 7.940 -2 (-0,25) 0 0
FUEIP100 7.260 -3 (-0,41) 0,89 0
FUEKIV30 6.730 -5 (-0,73) 0 0
FUEMAV30 12.320 0 (0) 1,04 0
FUESSV30 12.750 +8 (+0,63) 0 0
FUESSV50 15.700 +35 (+2,28) 0 0
FUESSVFL 15.290 -20 (-1,29) 0 0
FUEVFVND 21.820 -1 (-0,04) 0,98 0
FUEVN100 13.140 +1 (+0,07) 1,02 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,43%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0,43%
Quỹ ETF DCVFMVN30 0,34%
Võ Văn Cường 0,20%
Dragon Capital Markets Limited 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2014 12/02/2015

Xem thêm