Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF DCVFMVN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 20.140 +14 (+0,70) 1,05 0
FUCTVGF3 14.500 0 (0) 0 0
FUCTVGF4 13.150 0 (0) 1,40 0
FUCVREIT 7.300 0 (0) 0 0
FUEDCMID 10.300 +11 (+1,07) 0 0
FUEIP100 8.500 0 (0) 1,08 0
FUEKIV30 7.700 +15 (+1,98) 0 0
FUEMAV30 13.800 +3 (+0,21) 1,04 0
FUESSV30 14.400 +6 (+0,41) 0 0
FUESSV50 18.550 +10 (+0,54) 1,15 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,53%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0,53%
Võ Văn Cường 0,24%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,06%
Dragon Capital Markets Limited 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2014 12/02/2015

Xem thêm