Thông tin cố phiếu

Quỹ ETF VFMVN30 (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
E1VFVN30 13.750 +5 (+0,36) 0 0
FUCTVGF1 11.900 0 (0) 0,91 0
FUCTVGF2 10.250 0 (0) 0,99 0
FUCVREIT 7.780 +34 (+4,56) 0 0
FUESSV50 12.100 0 (0) 0,78 0
FUESSVFL 9.710 -9 (-0,91) 0 0
FUEVFVND 12.340 -8 (-0,64) 0 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Chứng khoán ACB 0,47%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 0,47%
Dragon Capital Markets Limited 0,35%
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 0,23%
Võ Văn Cường 0,21%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2014 12/02/2015

Xem thêm