Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKG 39.200 +100 (+2,61) 27,19 3,19
DCH 4.900 0 (0) 14,32 0,43
DXS 32.900 -100 (-2,94) 11,30 1,52
FID 8.950 -250 (-2,72) 80,42 0,85
LDG 13.000 -90 (-6,47) 97,07 0,99
PIV 2.688 -212 (-7,31) -1,90 0,31
TDC 25.800 -100 (-3,73) 17,23 2,16
VC3 60.420 +1.920 (+3,28) 174,36 5,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 03/06/2021

Xem thêm