Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BIG 10.010 -190 (-1,86) 124,64 0,84
DCH 10.100 0 (0) 59,07 0,90
DXS 8.100 +36 (+4,65) -29,15 0,54
FID 2.265 -35 (-1,52) -33,49 0,19
LDG 3.100 -15 (-4,61) -3,13 0,26
PIV 1.183 -17 (-1,42) -0,14 5,87
TDC 10.200 -20 (-1,92) -2,34 1,17
VC3 23.927 -73 (-0,30) 19,97 2,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 44,08%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 44,08%
Victory Holding Investment Limited 6,39%
Victory Holding Investment Limited 6,39%
Đỗ Thị Hiền 3,85%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 31/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 05/05/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 02/12/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023

Xem thêm