Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 4.060 -1 (-0,24) 133,16 0,37
DLD 6.400 0 (0) -7,03 3,48
DTI 3.482 +82 (+2,41) 205,79 0,35
DXL 6.500 0 (0) 1.849,23 0,60
EIN 3.756 +56 (+1,51) -26,31 0,42
SGH 0 -26.600 (-100,00) 18,90 1,70
VIR 4.300 0 (0) -5,54 0,51
VNG 8.360 -33 (-3,79) -22,99 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Tú Oanh 28,93%
Nguyễn Kim Thảo 19,82%
Nguyễn Chính Nghĩa 18,95%
Nguyễn Tiêu Mai 18,95%
Nguyễn Văn Thanh 17,77%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 22/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 24/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 23/03/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 31/01/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 23/10/2017

Xem thêm