Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
API 7.087 -13 (-0,18) -9,06 0,64
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 18.500 0 (0) 19,82 0,55
CEO 15.968 -132 (-0,82) 43,05 1,29
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
D11 0 -11.300 (-100,00) 15,08 0,40
DRH 2.810 -3 (-1,05) -3,66 0,23
DTA 4.200 -2 (-0,47) 55,13 0,37
DXG 13.500 -35 (-2,52) 28,13 0,63
EFI 1.700 0 (0) -2,39 0,28
FDC 14.650 +75 (+5,39) -979,61 1,27
FIR 6.970 -3 (-0,42) 31,24 0,60
FLC 3.500 0 (0) 29,42 0,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Vietnam Enterprise Investments Limited 3,24%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 3,24%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 2,84%
Norges Bank 2,27%
Amersham Industries Limited 1,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 12/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023

Xem thêm