Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACC 13.400 -85 (-5,96) 20,24 1,09
ACE 36.000 -100 (-0,28) 7,39 1,54
ADP 25.000 +100 (+4,16) 7,98 1,86
BDT 12.583 -217 (-1,70) 11,76 0,83
BHC 1.900 0 (0) 18,95 0
BMP 105.300 -790 (-6,97) 8,28 3,20
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 21.200 0 (0) 16,81 0,55
BTN 2.600 0 (0) -1,41 0,51
C32 17.200 -5 (-0,28) -9,58 0,48
CCM 34.000 -4.000 (-10,53) 3,12 0,45
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 2.747 -53 (-1,89) 30,96 0,32
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
CLH 23.807 -593 (-2,43) 6,11 1,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Trinh 5,04%
Nguyễn Thị Nga 4,56%
Lê Anh Tài 4,18%
Nguyễn Văn Báo 2,28%
Bùi Văn Thụy 1,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 09/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 07/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 07/09/2023

Xem thêm