Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 13.348 +48 (+0,36) 0,64 0,47
BVG 2.200 0 (0) 5,56 0,53
CBI 10.758 -42 (-0,39) -36,59 1,09
DFC 21.000 0 (0) 6,89 1,02
DPS 300 0 (0) -1,38 0,03
DTL 13.800 0 (0) -6,51 1,16
GDA 29.334 -66 (-0,22) 11,31 0,91
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.000 -40 (-3,22) 13,07 0,84
HMG 11.600 0 (0) 9,03 0,98
HPG 27.800 -25 (-0,89) 19,10 1,53
HSG 22.600 -25 (-1,09) 15,88 1,25
HSV 4.566 -134 (-2,85) 20,89 0,42
ITQ 2.802 -98 (-3,38) 49,13 0,27
KKC 0 -5.700 (-100,00) 7,89 0,73
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 19,31%
Nguyễn Thanh Loan 10,16%
Nguyễn Thanh Trúc 3,96%
Nguyễn Ứng Vũ 3,88%
Công ty Chứng Khoán Sài Gòn 2,59%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 31/07/2023

Xem thêm