Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (HNX | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 27.880 +880 (+3,26) 12,91 1,62
AMP 25.900 -1.500 (-5,47) 92,03 1,72
BCP 9.621 -379 (-3,79) -40,19 1,60
BIO 20.500 0 (0) 22,27 1,78
CDP 10.900 0 (0) 11,52 0,94
CNC 29.488 -12 (-0,04) 7,45 1,93
DAN 29.900 0 (0) 8,11 0,88
DBD 53.900 -10 (-0,18) 14,98 2,82
DBM 25.331 -769 (-2,95) 7,78 0,72
DBT 12.300 0 (0) 12,64 0,81
DCL 24.150 -30 (-1,22) 28,58 1,22
DDN 7.521 -279 (-3,58) 92,55 0,58
DHD 26.000 0 (0) 16,84 1,26
DHG 108.500 -90 (-0,82) 13,49 2,92
DMC 56.800 -120 (-2,06) 10,77 1,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 21,62%
Đặng Thị Thu Hằng 21,22%
Hồ Thị Thùy Dung 18,27%
Nguyễn Phương Hoa 9,80%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 3,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 31/03/2022
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 12/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 30/03/2020

Xem thêm