Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (HNX | Truyền thông)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
EID 23.467 +667 (+2,93) 4,88 0,84
EPH 17.210 +710 (+4,30) 3,90 1,01
FHS 29.900 0 (0) 6,77 1,88
HEV 0 -30.000 (-100,00) -17,06 2,33
HTP 12.372 -128 (-1,02) 324,62 0,49
IBD 9.600 0 (0) 8,48 0,85
IHK 14.500 0 (0) 6,78 1,03
IN4 58.800 +7.600 (+14,84) 8,11 1,34
LBE 24.300 -1.800 (-6,90) 31,00 2,04
NBE 11.623 -77 (-0,66) 3,88 0,60
PNC 8.500 0 (0) 5,47 0,51
QST 0 -22.200 (-100,00) 7,47 1,53
SAP 23.300 0 (0) 163,81 4,34
SED 19.400 0 (0) 4,37 0,65
SGD 0 -13.000 (-100,00) 32,26 0,90
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đặng Hoàng Tuấn 4,88%
Cao Thị Xuân Thu 4,26%
Nguyễn Việt Đức 0,22%
Nguyễn Lệ Thủy 0,14%
Nguyễn Minh Hoàn 0,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 03/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 09/05/2023

Xem thêm