Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (UPCOM | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung
02/11/2023 CHPG2338: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
09/10/2023 DSC: DSC công bố thông tin Điều lệ Công ty
06/10/2023 DSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2023
24/08/2023 DSC: Giấy phép điều chỉnh - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 67/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2023
17/08/2023 DSC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
10/08/2023 DSC: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC - Chi nhánh Hồ Chí Minh thay đổi lần 01 (Bản CBTT)
31/07/2023 DSC: DSC công bố thông tin Quyết định số 635/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán ngày 27/07/2023
25/07/2023 DSC: DSC công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty
11/07/2023 DSC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11/07/2023 DSC: DSC công bố thông tin Báo cáo kết quả mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của người nội bộ

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 8.703 -97 (-1,10) 13,19 0,83
ABW 10.772 -28 (-0,26) 15,50 0,82
AGR 16.350 -45 (-2,67) 22,07 1,41
APG 10.250 -20 (-1,91) -25,99 0,92
ART 1.300 0 (0) -12,27 0,11
BMS 11.427 -73 (-0,63) 15,72 0,89
BSI 46.500 -170 (-3,52) 25,55 2,00
BVS 25.733 -367 (-1,41) 9,90 0,78
CSI 31.139 +39 (+0,13) 605,28 2,88
CTS 27.600 -110 (-3,83) 26,58 2,01
DSC 16.429 -71 (-0,43) 18,84 1,52
EVS 8.901 -199 (-2,19) 12,78 0,74
FTS 42.750 -165 (-3,71) 18,34 2,51
HAC 9.000 +400 (+4,65) 501,96 1,01
HBS 8.270 -230 (-2,71) 16,83 0,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Ntp 34,17%
Văn Lê Hằng 4,89%
Tạ Văn Mạnh 0,74%
Công ty Cổ phần Việt Nam Equity Plus 0%
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 24/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 01/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/12/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/12/2023

Xem thêm