Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần DS3 (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACV 135.862 +1.962 (+1,47) 30,04 5,58
ASG 19.800 -10 (-0,50) 417,50 0,90
CCP 22.000 0 (0) -53,89 1,99
CCT 9.482 -118 (-1,23) 36,53 1,01
CDN 31.774 +874 (+2,83) 11,26 1,82
CIA 12.254 +854 (+7,49) 106,43 0,72
CLL 40.800 +40 (+0,99) 13,79 2,15
CMP 8.100 0 (0) 226,05 0,77
CPI 4.372 +372 (+9,30) -147,61 0
CQN 27.683 +183 (+0,67) 18,90 2,13
DDH 13.600 0 (0) 8,81 1,17
DL1 5.005 -95 (-1,86) 11,28 0,37
DNL 24.000 0 (0) 14,09 1,73
DS3 6.662 +462 (+7,45) 13,78 0,87
DVP 82.200 +170 (+2,11) 11,57 2,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tạ Thị Thanh Hương 8,92%
Công ty Cổ phần DS3 4,97%
Phạm Thị Ngọc Lan 3,75%
Phạm Thị Châu 3,03%
Nguyễn Quang Vũ 2,37%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 22/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 02/11/2023

Xem thêm