Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 600 0 (0) 146,79 0,06
DQC 15.000 0 (0) -11,99 0,57
FBA 900 0 (0) 1,62 0,08
GDT 25.350 -15 (-0,58) 14,73 1,90
RAL 136.000 +530 (+4,05) 5,41 1,08
XHC 25.300 0 (0) 14,01 1,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Lĩnh 8,61%
CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang 6,11%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang 5,12%
Hồ Đức Dũng 4,14%
Hồ Đức Lam 3,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 10/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 28/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 20/12/2022

Xem thêm