Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 383 +83 (+27,67) 171,86 0,04
DQC 19.350 +35 (+1,84) 25,29 0,56
FBA 900 0 (0) 1,62 0,08
GDT 28.350 +15 (+0,53) 6,30 1,64
MEG 29.000 0 (0) 23,17 1,68
RAL 79.000 -40 (-0,50) 6,12 1,00
TMW 14.200 0 (0) -41,41 0,81
XHC 22.000 0 (0) 6,26 2,00
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/06/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang 6,11%
Trần Thị Lĩnh 5,90%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 5,24%
Amersham Industries Limited 5,12%
Hồ Đức Dũng 4,14%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 29/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 06/11/2019
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2019 20/07/2019
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2019 06/05/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm