Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 19.657 -1.843 (-8,57) 0,94 0,70
BVG 1.700 0 (0) 4,29 0,41
CBI 8.000 0 (0) 247,81 0,78
DFC 19.500 -1.300 (-6,25) 6,40 0,95
DPS 400 0 (0) -1,85 0,04
DTL 14.000 0 (0) -5,44 1,14
GDA 22.564 -536 (-2,32) 9,13 0,72
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 11.750 -15 (-1,26) 15,17 0,79
HMG 15.000 0 (0) 11,67 1,27
HPG 28.350 -15 (-0,52) 24,12 1,60
HSG 20.750 -55 (-2,58) 15,71 1,18
HSV 4.578 -522 (-10,24) 19,86 0,43
ITQ 2.863 -137 (-4,57) 48,03 0,28
KKC 5.500 0 (0) 86,57 0,69
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Tuấn Điệp 4,89%
Nguyễn Văn Cường 4,83%
Trần Thanh Sang 4,62%
Trần Thị Vân Anh 4,60%
Bùi Thị Thanh Chuyên 4,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 31/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 12/11/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 11/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 04/04/2018

Xem thêm