Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.700 -35 (-2,90) 12,09 0,74
BRC 14.850 +35 (+2,41) 8,40 0,92
BRR 18.100 0 (0) 15,14 1,43
DAG 2.170 -8 (-3,55) -0,66 0,38
DPR 42.500 -65 (-1,50) 18,07 1,18
DRG 8.863 -137 (-1,52) 73,05 0,81
DRI 12.385 -215 (-1,71) 11,29 1,72
DTT 18.750 0 (0) 15,16 1,15
GER 15.900 0 (0) 26,53 1,37
GVR 34.500 -155 (-4,29) 54,96 2,46
HCD 10.650 -35 (-3,18) 6,78 0,84
HII 6.170 -1 (-0,16) 6,64 0,46
HNP 18.000 0 (0) 29,70 0,70
HRC 44.950 0 (0) 80,47 2,46
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 55,24%
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 2,47%
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 2,29%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 2,29%
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm