Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAA 11.500 +25 (+2,22) 11,89 0,73
BRC 14.700 +30 (+2,08) 9,34 0,93
BRR 19.000 0 (0) 15,89 1,50
DAG 2.490 0 (0) -0,76 0,44
DPR 43.250 -5 (-0,11) 18,39 1,20
DRG 9.791 +391 (+4,16) 80,70 0,89
DRI 13.431 +231 (+1,75) 12,25 1,87
DTT 20.800 0 (0) 16,82 1,27
GER 15.900 0 (0) 26,53 1,37
GVR 34.550 +55 (+1,61) 55,04 2,47
HCD 11.900 +25 (+2,14) 7,58 0,94
HII 6.150 +8 (+1,31) 6,62 0,46
HNP 18.000 0 (0) 29,70 0,70
HRC 46.800 -10 (-0,21) 83,78 2,56
IRC 7.900 0 (0) 38,28 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần 55,24%
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 2,47%
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 2,29%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 2,29%
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm