Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.615 +15 (+0,33) 50,24 0,43
BFC 24.250 +10 (+0,41) 10,80 1,10
BT1 12.500 0 (0) 21,67 0,66
CPC 16.206 -1.694 (-9,46) 6,77 0,81
CSV 39.850 +115 (+2,97) 9,01 1,29
DCM 33.200 +120 (+3,75) 10,77 1,82
DDV 9.830 +130 (+1,34) 96,58 0,88
DGC 97.500 +240 (+2,52) 10,80 2,95
DHB 6.700 0 (0) -2,59 0
DOC 7.800 0 (0) 4,38 0,68
DPM 34.000 +80 (+2,40) 8,36 1,14
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 15.500 0 (0) 10,24 1,20
HSI 1.000 0 (0) -0,60 0
HVT 47.917 -983 (-2,01) 5,29 1,36
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 05/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 4,07%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 3,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 06/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 27/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 15/03/2023

Xem thêm