Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 13.260 -1.040 (-7,27) -13,92 1,37
BFC 40.050 +5 (+0,12) 9,76 1,69
BT1 12.800 0 (0) 47,02 0,72
CPC 18.100 0 (0) 7,22 0,85
CSV 71.200 -70 (-0,97) 16,29 2,12
DCM 39.250 -5 (-0,12) 16,97 2,02
DDV 20.767 +1.167 (+5,95) 31,45 1,76
DGC 131.800 +180 (+1,38) 16,72 4,00
DHB 10.501 +701 (+7,15) 2,78 4,40
DOC 8.700 0 (0) 18,44 0,82
DPM 37.350 +5 (+0,13) 27,23 1,24
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 17.600 0 (0) 23,71 1,46
HSI 1.252 -48 (-3,69) -0,75 0
HVT 80.614 -386 (-0,48) 20,54 2,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần 59,58%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần 4,47%
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần 4,07%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 18/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023

Xem thêm