Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 11.880 -120 (-1,00) 11,32 1,10
BT1 17.800 0 (0) 8,45 0,90
CPC 0 -25.400 (-100,00) 9,14 1,29
DDV 28.548 -1.352 (-4,52) 19,37 3,09
DGC 158.500 -470 (-2,87) 20,54 5,29
DHB 11.014 -1.586 (-12,59) -4,37 0
DOC 10.350 -550 (-5,05) 43,84 1,00
DPM 47.800 -195 (-3,91) 11,87 2,06
HAI 7.150 -5 (-0,69) 82,42 0,61
HPH 11.559 -41 (-0,35) 61,14 0,97
HSI 3.187 +287 (+9,90) -13,59 0
HVT 57.706 +206 (+0,36) 11,58 2,40
LAS 24.302 +902 (+3,85) 38,90 2,09
LTG 37.940 -60 (-0,16) 7,20 1,07
NFC 15.600 -100 (-0,64) 19,68 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 59,58%
Edgbaston Asian Equity Trust 5,03%
Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 4,79%
Deutsche Bank AG London 4,47%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 3,79%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 25/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 20/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 28/04/2021

Xem thêm