Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 10.500 0 (0) 6,18 0,66
HCT 0 -9.100 (-100,00) -89,88 0,46
HMH 10.982 +182 (+1,69) 19,13 0,70
MHC 9.520 +37 (+4,04) 5,31 0,69
PCT 7.200 0 (0) 8,36 0,65
PRC 19.520 +20 (+0,10) 0,47 0,67
PSC 0 -11.900 (-100,00) 8,67 0,72
PSP 6.411 +111 (+1,76) 65,38 0,56
PTS 8.500 0 (0) 58,14 0,50
PTT 9.300 0 (0) 19,66 0,77
PTX 1.200 0 (0) 0,71 0,08
PVP 13.950 +20 (+1,45) 7,69 0,77
RAT 14.500 0 (0) 7,71 0,96
STS 37.000 0 (0) 5,39 0,68
TCL 37.000 +30 (+0,81) 7,89 1,96
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 51,00%
Huỳnh Thanh Kim 5,38%
Nguyễn Ngọc Thới 2,57%
Ngô Thị Xuân Nữ 0,09%
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thành Lực 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm