Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 10.700 0 (0) 6,29 0,67
HMH 10.791 +91 (+0,85) 36,79 0,71
MHC 8.680 -13 (-1,47) 7,33 0,68
PCT 7.825 +25 (+0,32) 11,63 0,72
PRC 16.642 -358 (-2,11) 0,40 0,58
PSC 12.000 -800 (-6,25) 17,52 0,73
PSP 6.673 -227 (-3,29) 271,15 0,59
PTS 9.500 0 (0) 9,58 0,55
PTT 9.800 +600 (+6,52) 20,71 0,81
PTX 1.200 0 (0) 0,70 0,08
PVP 14.400 -10 (-0,68) 4,66 0,83
RAT 14.500 0 (0) 7,71 0,96
STS 37.000 0 (0) 5,39 0,68
TCL 39.200 -60 (-1,50) 8,59 2,13
TCO 12.550 +80 (+6,80) 6,72 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 51,00%
Huỳnh Thanh Kim 5,38%
Nguyễn Ngọc Thới 2,57%
Ngô Thị Xuân Nữ 0,09%
Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thành Lực 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 04/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 13/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm