Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BDW 21.700 0 (0) 6,00 1,10
BGW 20.600 0 (0) 32,70 1,93
BNW 9.200 0 (0) 7,81 0,86
BTW 37.800 -900 (-2,33) 6,89 1,40
BWA 9.900 0 (0) 33,64 0,77
BWE 43.100 +60 (+1,41) 13,35 1,65
BWS 32.100 0 (0) 12,25 2,60
CLW 46.000 0 (0) 12,66 2,60
CMW 12.900 0 (0) 14,17 1,14
CTW 28.000 -600 (-2,10) 15,32 1,50
DNA 25.000 0 (0) 8,73 1,57
DNN 200 0 (0) 0,08 0,01
DNW 35.000 -200 (-0,57) 12,88 1,80
GDW 31.650 -1.550 (-4,67) 13,81 1,74
NBW 29.732 -3.068 (-9,35) 12,94 1,87
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp 63,99%
Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương 18,83%
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 12,06%
Nguyễn Văn Bính 0,03%
Phan Hùng 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 31/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 09/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023

Xem thêm