Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần DNP Holding (HNX | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACE 35.455 -745 (-2,06) 7,27 1,52
BDT 13.411 +111 (+0,83) 12,53 0,89
BHC 1.900 0 (0) 18,95 0
BT6 3.400 0 (0) -1,36 0
BTD 19.700 0 (0) 15,62 0,51
BTN 2.766 +66 (+2,44) -1,50 0,53
CCM 38.879 +579 (+1,51) 3,57 0,51
CDG 2.500 0 (0) 4,22 0,19
CGV 2.800 +100 (+3,70) 31,55 0,33
CHC 3.600 0 (0) 66,49 0,29
DXV 6.070 +39 (+6,86) -7,21 0,59
FCM 4.440 +4 (+0,90) 14,06 0,34
GKM 29.276 -24 (-0,08) 21,82 2,75
GMH 10.050 +5 (+0,50) 12,10 0,88
HOM 4.140 -60 (-1,43) -9,48 0,32
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Thắm 4,96%
Phạm Quốc Khánh 4,89%
Đồng Diễm Nga My 4,70%
Hoàng Văn Toàn 4,20%
Công ty Cổ phần DNP Holding 4,16%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 01/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 05/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 17/05/2023

Xem thêm