Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (UPCOM | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 34.500 -100 (-0,29) 7,70 2,09
BHA 14.000 0 (0) 17,36 1,32
BSA 16.357 -343 (-2,05) 11,44 1,32
DNC 0 -68.400 (-100,00) 14,12 4,91
DNH 42.300 0 (0) 17,36 2,97
DTE 25.364 +164 (+0,65) 8.663,77 2,40
DTK 15.000 0 (0) 14,46 1,37
DTV 45.300 0 (0) 10,55 2,30
EAD 23.100 0 (0) 17,19 1,96
GE2 32.100 0 (0) 22,44 1,69
GHC 31.292 +892 (+2,93) 9,74 1,58
GSM 14.000 +200 (+1,45) 7,95 0,96
HJS 0 -34.000 (-100,00) 13,67 2,41
NBP 18.178 +678 (+3,87) 6,85 0,85
NTH 0 -35.000 (-100,00) 8,12 2,46
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát điện 1 99,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021

Xem thêm