Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Domenal (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.300 0 (0) -1,86 0
APT 5.100 0 (0) -0,22 0
ATA 3.700 0 (0) -8,74 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 1.800 0 (0) -0,73 0
BLF 0 -6.500 (-100,00) -11,00 0,48
CAD 3.700 0 (0) -11,34 0
CAT 25.343 +143 (+0,57) 4,93 1,82
CCA 9.900 0 (0) 21,52 0,67
CNA 43.900 0 (0) -325,40 4,32
CQN 26.900 0 (0) 22,22 2,16
DAT 19.300 -5 (-0,25) 30,74 1,31
DBC 72.000 -130 (-1,77) 10,00 1,73
FMC 50.300 -20 (-0,39) 11,04 1,66
GTN 17.900 +20 (+1,12) 53,85 1,08
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hà Thị Dạ Thảo 6,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành

Xem thêm