Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 3.870 -1 (-0,25) 126,93 0,35
DLD 6.700 0 (0) -7,36 3,65
DTI 3.100 0 (0) 183,21 0,31
DXL 8.900 0 (0) 2.532,02 0,82
EIN 3.320 +120 (+3,75) -23,26 0,38
SGH 35.200 0 (0) 25,01 2,25
VIR 4.833 +533 (+12,40) -6,23 0,57
VNG 8.570 +1 (+0,11) -23,57 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 50,81%
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 9,05%
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 8,60%
Đỗ Vân Anh 8,40%
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 7,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 10/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 11/11/2019

Xem thêm