Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (UPCOM | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 4.000 0 (0) 131,20 0,37
DLD 6.400 0 (0) -7,03 3,48
DTI 3.517 +117 (+3,44) 207,86 0,35
DXL 6.400 0 (0) 1.820,78 0,59
EIN 3.706 +6 (+0,16) -25,96 0,42
SGH 0 -29.200 (-100,00) 20,74 1,86
VIR 4.300 0 (0) -5,54 0,51
VNG 8.630 -3 (-0,34) -23,73 0,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 50,81%
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 9,05%
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 8,60%
Đỗ Vân Anh 8,40%
Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk 7,96%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 10/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 29/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 14/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 11/11/2019

Xem thêm