Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 36.000 0 (0) 9,82 1,21
CEN 2.400 0 (0) 372,07 0,24
CMV 10.900 +70 (+6,86) 17,14 0,80
DKC 500 0 (0) 0,21 0,04
HFX 12.000 0 (0) -1,03 0
HTM 10.600 -500 (-4,50) -157,10 1,04
HTT 1.600 0 (0) -3,68 0,26
KGM 7.344 -56 (-0,76) 14,00 0,68
LBC 16.100 0 (0) 3,46 0,51
PIT 6.200 0 (0) -11,39 0,80
PNG 17.600 0 (0) 6,55 1,53
THS 0 -11.000 (-100,00) 12,58 0,73
TOP 1.300 0 (0) -42,24 0,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn 36,00%
LÊ THỊ THU HƯỜNG 14,70%
Trần Đình Trung 6,85%
NGUYỄN MINH PHƯƠNG 4,15%
Lâm Thị Hồng Thúy 3,50%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020

Xem thêm