Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 29.150 -10 (-0,34) 11,34 1,04
CEN 5.755 +55 (+0,96) 88.888,64 0,57
CMV 9.890 +14 (+1,43) 9,69 0,71
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 8.600 0 (0) -2,05 0
HTM 13.700 0 (0) -103,83 1,34
HTT 1.186 +86 (+7,82) -1,88 0,17
KGM 6.800 +600 (+9,68) 27,82 0,66
LBC 11.600 0 (0) 3,17 0,42
PIT 4.770 +6 (+1,27) 49,91 0,57
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 11.100 +1.000 (+9,90) 8,99 0,74
TOP 1.300 +100 (+8,33) -42,24 0,20
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn 36,00%
Lại Thế Thành 4,28%
Nguyễn Minh Phương 4,15%
Lưu Thị Mùi 0,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020

Xem thêm