Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CEN 10.300 +300 (+3,00) 30,50 1,02
DKC 1.300 0 (0) 0,76 0,11
HFX 7.500 0 (0) -2,11 0
HTM 19.300 0 (0) -265,00 1,88
HTT 2.400 0 (0) -5,62 0,34
KGM 10.400 +600 (+6,12) 58,91 1,01
LBC 15.600 0 (0) 4,93 0,62
PNG 16.100 0 (0) 18,12 2,23
THS 27.900 +2.300 (+8,98) 20,82 1,97
TOP 1.900 0 (0) -61,73 0,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn 36,00%
Lại Thế Thành 4,28%
Nguyễn Minh Phương 4,15%
Lưu Thị Mùi 0,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020

Xem thêm