Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BTT 30.000 0 (0) 8,41 1,07
CEN 5.996 -4 (-0,07) -122,78 0,60
CMV 8.800 -40 (-4,34) 11,64 0,68
DKC 1.800 0 (0) 0,94 0,14
HFX 1.367 -33 (-2,36) -0,33 0
HTM 13.440 +640 (+5,00) -64,68 1,32
HTT 1.118 +18 (+1,64) -3,03 0,17
KGM 7.438 -62 (-0,83) 18,53 0,70
LBC 18.400 0 (0) 5,03 0,66
PIT 7.030 0 (0) -150,09 0,84
PNG 17.900 0 (0) 7,73 1,89
THS 0 -10.000 (-100,00) 8,92 0,68
TOP 1.023 -77 (-7,00) -33,24 0,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lạng Sơn 36,00%
LÊ THỊ THU HƯỜNG 4,73%
Lại Thế Thành 4,28%
Nguyễn Minh Phương 4,15%
Đoàn Văn Thành 2,18%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/07/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 15/05/2020

Xem thêm