Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BII 800 0 (0) -0,43 0,09
C21 16.700 -2.000 (-10,70) 17,89 0,46
CEO 18.463 -37 (-0,20) 50,73 1,52
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
D11 0 -11.300 (-100,00) 15,08 0,44
DTD 32.949 +1.349 (+4,27) 12,17 1,25
EFI 1.800 0 (0) -2,53 0,29
FLC 3.500 0 (0) 29,42 0,31
HD2 18.500 -2.700 (-12,74) 6.107,20 1,61
HD6 17.849 -251 (-1,39) 13,93 0,87
HD8 10.745 -55 (-0,51) 16,79 0,87
HLD 25.759 +159 (+0,62) 172,29 1,20
IDC 62.952 -548 (-0,86) 10,73 3,21
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 4,70%
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 4,09%
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 1,78%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 1,78%
Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 0,91%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 06/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 08/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm