Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACM 550 -50 (-8,33) 234,01 0,08
AMC 0 -18.900 (-100,00) 8,37 1,05
ATG 5.901 -199 (-3,26) -3.230,72 2.437,73
BKC 0 -6.900 (-100,00) 15,79 0,44
BMC 18.450 +65 (+3,65) 8,70 0,98
BMJ 11.000 0 (0) 21,93 0,99
DHM 9.300 -50 (-5,10) 48,84 0,83
HGM 48.400 0 (0) 10,52 3,09
HPM 10.200 0 (0) 59,95 1,00
KCB 8.055 -45 (-0,56) 10,49 0,65
KHD 7.771 +871 (+12,62) -7,47 0,69
KSB 20.150 -125 (-5,84) 21,45 0,77
KSH 501 +1 (+0,20) -0,55 0,06
KSQ 2.596 -4 (-0,15) 10,21 0,30
KSV 27.855 -245 (-0,87) 41,79 1,92
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trịnh Gia Tùng 7,41%
Trương Quang Thắng 5,45%
Lê Thanh Tuấn 4,99%
Lê Thanh Tuấn 4,99%
Công ty Cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu 3,98%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 15/08/2023

Xem thêm