Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 40.904 +204 (+0,50) 21,74 2,54
AMP 12.500 -2.200 (-14,97) 44,89 0,95
BCP 11.000 0 (0) -11,67 1,91
BIO 18.200 0 (0) 25,87 1,60
CDP 10.818 -182 (-1,65) 12,32 0,93
CNC 32.591 -9 (-0,03) 9,39 2,05
DAN 29.753 -4.247 (-12,49) 7,73 0,85
DBD 42.800 -115 (-2,61) 14,94 2,15
DBM 28.733 +1.333 (+4,86) 9,93 0,81
DBT 12.600 -40 (-3,07) 17,53 0,79
DCL 28.000 -110 (-3,78) 29,52 1,38
DDN 8.002 -298 (-3,59) 97,69 0,62
DHD 25.000 0 (0) 22,45 1,19
DHG 113.500 -150 (-1,30) 16,26 2,92
DMC 66.700 -180 (-2,62) 12,12 1,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 51,01%
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 43,31%
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 2,83%
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 0,82%
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 0,36%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2024 19/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 08/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024

Xem thêm