Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAP 89.246 +246 (+0,28) 8,13 3,90
DHC 91.300 -130 (-1,40) 11,76 3,85
GVT 109.367 -10.233 (-8,56) 8,85 4,11
HAP 16.900 -40 (-2,31) 18,51 1,27
HHP 14.150 -45 (-3,08) 9,39 1,18
SVT 18.750 -135 (-6,71) 5,36 1,16
VID 11.900 -20 (-1,65) 13,12 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
KWE Beteiligungen AG 11,03%
Nguyễn Thị Thủy 6,25%
KIM Vietnam Growth Equity Fund 5,34%
Trần Minh Hạnh 3,88%
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 2,45%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 02/12/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 04/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 07/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021

Xem thêm