Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 23.650 +15 (+0,63) 28,53 2,07
AST 51.800 -10 (-0,19) -18,86 5,42
BSC 0 -24.400 (-100,00) 434,42 2,04
COM 42.550 0 (0) 14,95 1,32
DGW 95.400 -710 (-6,92) 20,13 5,80
FRT 83.000 0 (0) 57,38 4,88
MWG 133.200 -80 (-0,59) 21,94 5,05
PET 37.400 0 (0) 17,33 1,81
PSD 34.632 +232 (+0,67) 7,36 2,46
PSH 22.750 +30 (+1,33) 9,06 1,60
SAS 27.200 0 (0) 65,34 2,56
SBV 16.800 -15 (-0,88) 7,99 0,92
TV6 12.355 -1.345 (-9,82) 22,07 1,12
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Created Future 16,79%
PYN Fund Management Ltd 2,65%
Probus Opportunities 2,42%
JPMC EVLI Emerging Frontier Fund 2,33%
Hoàng Tùng 2,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 03/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 21/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 22/01/2021

Xem thêm