Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AST 66.200 +50 (+0,76) 23,89 4,84
BSC 0 -13.300 (-100,00) 16,22 1,07
COM 32.500 +140 (+4,50) 12,20 1,04
DGW 65.500 -50 (-0,75) 29,43 4,02
FRT 177.000 +100 (+0,56) -79,90 13,55
MWG 64.000 +60 (+0,94) 89,29 3,59
PET 30.350 -45 (-1,46) 31,51 1,48
PSD 13.598 -2 (-0,01) 11,56 1,24
SAS 34.728 -1.872 (-5,11) 15,27 3,03
SBV 10.650 0 (0) 27,28 0,59
TV6 7.636 -264 (-3,34) 42,09 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Created Future 32,02%
Công ty TNHH MTV Dkp 5,08%
Công ty TNHH MTV Dhv 4,17%
Công ty TNHH MTV Toht 3,14%
PYN Fund Management Ltd 1,40%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 31/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023

Xem thêm