Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 6.006 +6 (+0,10) 65,39 0,57
BFC 19.850 -35 (-1,73) 21,14 0,93
BT1 17.000 0 (0) 27,29 0,90
CPC 0 -16.100 (-100,00) 6,89 0,81
CSV 44.800 +290 (+6,92) 7,70 1,36
DCM 33.700 -110 (-3,16) 7,86 1,61
DDV 11.481 -619 (-5,12) 25,80 0,98
DGC 98.000 +400 (+4,25) 9,09 3,18
DHB 7.309 -991 (-11,94) -42,00 0
DOC 10.189 -611 (-5,66) 5,72 0,89
DPM 37.450 -130 (-3,35) 5,85 1,16
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 15.500 0 (0) 10,24 1,20
HSI 1.497 +97 (+6,93) -0,90 0
HVT 52.191 +991 (+1,94) 4,02 1,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngô Thị Ngọc Lan 6,64%
Đào Hữu Kha 5,97%
Nguyễn Thị Hồng Lan 3,76%
Norges Bank 2,10%
Đào Hồng Hạnh 1,35%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 03/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 07/02/2023

Xem thêm