Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 12.945 -55 (-0,42) -13,58 1,34
BFC 42.100 -315 (-6,96) 10,25 1,78
BT1 14.000 0 (0) 51,43 0,79
CPC 18.300 0 (0) 7,30 0,91
CSV 36.400 -270 (-6,90) 20,83 1,08
DCM 37.000 -210 (-5,37) 16,00 1,90
DDV 20.505 -995 (-4,63) 18,77 1,76
DGC 123.800 -160 (-1,27) 15,70 3,76
DHB 11.055 -445 (-3,87) 2,93 4,63
DOC 9.700 0 (0) 20,56 0,91
DPM 35.200 -185 (-4,99) 25,66 1,17
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 19.700 +2.100 (+11,93) 26,54 1,64
HSI 1.300 0 (0) -0,78 0
HVT 91.785 -2.215 (-2,36) 22,79 2,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngô Thị Ngọc Lan 6,64%
Đào Hữu Kha 5,97%
Nguyễn Thị Hồng Lan 3,76%
Norges Bank 1,64%
Vietnam Enterprise Investments Limited 1,47%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 08/09/2023

Xem thêm