Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.600 0 (0) 7,51 1,15
AMP 16.500 0 (0) 40,78 1,10
AMV 7.803 +203 (+2,67) 8,28 0,66
BCP 9.500 +200 (+2,15) -13,29 1,31
BIO 35.800 +1.700 (+4,99) 84,86 3,27
CDP 11.141 -759 (-6,38) 9,54 0,95
CNC 28.100 0 (0) 7,41 1,97
DAN 31.700 +1.300 (+4,28) 11,79 1,09
DBM 39.900 -7.000 (-14,93) 9,70 1,17
DBT 12.850 +25 (+1,98) 8,26 0,94
DCL 27.000 0 (0) 18,09 1,42
DDN 15.087 +87 (+0,58) 15,96 1,07
DHD 25.000 0 (0) 10,13 0,81
DHG 92.000 +150 (+1,65) 14,52 3,38
DMC 51.900 +250 (+5,06) 11,32 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Megram 44,35%
Công ty Cổ phần Dược Danapha 6,23%
CTCP Dược phẩm Inmexpham 3,87%
Phạm Văn Trương 3,67%
CTCP SPM 1,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 26/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2021 29/10/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 13/09/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2021 12/04/2022
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 14/02/2022

Xem thêm