Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 41.381 +1.781 (+4,50) 22,01 2,85
AMP 16.000 0 (0) 57,46 1,21
BCP 11.000 0 (0) -11,67 1,91
BIO 18.000 0 (0) 25,59 1,58
CDP 11.200 -600 (-5,08) 12,75 0,96
CNC 30.514 +414 (+1,38) 8,79 1,92
DAN 29.000 0 (0) 7,54 0,83
DBD 42.300 -50 (-0,93) 14,77 2,65
DBM 29.800 -1.400 (-4,49) 10,30 0,84
DBT 13.500 +20 (+1,50) 16,44 0,85
DCL 29.900 -45 (-1,48) 31,53 1,48
DDN 7.814 +14 (+0,18) 95,40 0,60
DHD 23.700 0 (0) 21,29 1,55
DHG 115.900 -50 (-0,42) 16,60 2,99
DMC 63.400 -60 (-0,93) 11,52 1,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng 51,01%
Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng 7,17%
Phạm Văn Trương 5,74%
CTCP Dược phẩm Inmexpham 3,52%
CTCP SPM 0,95%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 31/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 21/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 21/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm