Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.460 -12 (-2,62) -35,56 0,46
BMF 9.477 -223 (-2,30) 27,57 0,89
CCI 21.450 +110 (+5,40) 9,09 1,42
CNG 34.600 -150 (-4,15) 10,85 2,04
DDG 3.547 -53 (-1,47) -1,20 0,37
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 11.000 0 (0) 34,27 0,60
GAS 76.800 -20 (-0,25) 16,38 2,60
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 7.300 +900 (+14,06) 21,37 0,92
HTC 0 -21.800 (-100,00) 7,82 1,15
MTG 9.000 0 (0) 54,26 0,82
PCG 5.900 +100 (+1,72) -31,97 0,69
PEG 7.600 0 (0) -101,78 2,76
PGC 14.500 0 (0) 9,32 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thái Minh Thi 1,92%
TẠ THỊ NGỌC THẢO 0,84%
Phạm Thị Kim Yến 0,63%
Nguyễn Thị Kiều Yến Thu 0,24%
Nguyễn Trung Quốc 0,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 04/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 29/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 27/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023

Xem thêm