Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (UPCOM | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 600 0 (0) 146,79 0,06
DQC 15.000 0 (0) -11,99 0,57
FBA 900 0 (0) 1,62 0,08
GDT 25.350 -15 (-0,58) 14,73 1,90
RAL 136.000 +530 (+4,05) 5,41 1,08
XHC 25.300 0 (0) 14,01 1,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Kim Tuấn 4,12%
Trần Thị Ánh Nguyệt 3,35%
Trần Đình Sơn 3,05%
Đường Đức Hóa 1,70%
Trần Văn Khang 1,66%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 23/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 21/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2021 14/11/2022

Xem thêm