Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 11.986 -114 (-0,94) 11,51 1,12
BT1 17.400 +2.200 (+14,47) 8,26 0,88
CPC 0 -25.700 (-100,00) 9,24 1,31
DDV 29.964 +64 (+0,21) 20,33 3,24
DGC 162.000 -530 (-3,16) 20,99 5,41
DHB 12.593 -1.307 (-9,40) -5,00 0
DOC 11.500 0 (0) 48,71 1,11
DPM 50.300 +130 (+2,65) 12,49 2,17
HAI 6.750 +15 (+2,27) 77,81 0,58
HPH 12.418 -1.582 (-11,30) 65,68 1,04
HSI 2.920 -280 (-8,75) -12,45 0
HVT 60.957 -643 (-1,04) 11,88 2,46
LAS 23.231 +131 (+0,57) 36,67 1,97
LTG 37.670 -130 (-0,34) 7,15 1,06
NFC 12.915 -1.085 (-7,75) 17,66 1,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 26/11/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75,56%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 8,43%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam 4,97%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0,02%
Vũ Thu Hiền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021

Xem thêm