Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 11.217 -283 (-2,46) 10,94 1,06
BT1 16.786 -1.014 (-5,70) 8,45 0,90
CPC 24.022 +922 (+3,99) 8,31 1,18
DDV 28.173 +1.173 (+4,34) 18,29 2,91
DGC 164.200 +880 (+5,66) 20,14 5,19
DHB 11.000 0 (0) -4,37 0
DOC 11.600 0 (0) 49,28 1,12
DPM 47.300 +205 (+4,53) 11,23 1,95
HAI 6.840 +9 (+1,33) 77,81 0,58
HPH 11.154 -446 (-3,84) 61,15 0,97
HSI 3.200 0 (0) -13,64 0
HVT 58.800 +1.900 (+3,34) 11,36 2,36
LAS 23.316 +316 (+1,37) 36,67 1,97
LTG 36.875 -225 (-0,61) 7,05 1,04
NFC 14.300 +800 (+5,93) 18,20 1,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75,56%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 8,43%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam 4,97%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0,02%
Vũ Thu Hiền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021

Xem thêm