Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.500 -100 (-2,17) 48,99 0,42
BT1 15.000 -700 (-4,46) 9,21 0,76
CPC 15.900 -100 (-0,63) 7,04 0,78
DDV 8.349 +49 (+0,59) 3,41 0,68
DGC 50.600 0 (0) 3,40 1,77
DHB 8.100 0 (0) 1,24 0
DOC 10.000 0 (0) 6,79 0,87
DPM 33.950 +30 (+0,89) 2,39 0,95
HAI 1.580 0 (0) 11,85 0,16
HPH 16.500 0 (0) -37,46 1,45
HSI 1.000 0 (0) -2,48 0
HVT 0 -50.500 (-100,00) 3,06 1,24
LAS 8.101 +1 (+0,01) 10,33 0,68
LTG 25.876 -224 (-0,86) 5,05 0,66
NFC 0 -13.900 (-100,00) 8,54 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau 75,56%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 8,43%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam 4,97%
CTBC Vietnam Equity Fund 3,14%
Norges Bank 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 10/08/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/02/2023

Xem thêm