Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 12.811 -589 (-4,40) 16,08 1,19
BT1 17.000 0 (0) 8,07 0,86
CPC 22.276 -424 (-1,87) 8,18 1,22
DDV 29.133 -267 (-0,91) 30,38 3,15
DGC 161.000 +280 (+1,76) 20,86 5,37
DHB 7.300 0 (0) -1,67 0
DOC 10.400 0 (0) 44,05 1,00
DPM 47.000 +130 (+2,84) 16,13 2,10
HAI 4.840 +31 (+6,84) 71,26 0,41
HPH 6.500 0 (0) 34,38 0,54
HSI 2.900 0 (0) -12,37 0
HVT 56.557 +2.557 (+4,74) 15,47 2,56
LAS 19.768 -132 (-0,66) 31,57 1,70
LTG 42.937 -63 (-0,15) 7,16 1,21
NFC 15.989 +589 (+3,82) 22,24 1,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75,56%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 8,52%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 8,43%
Quỹ đầu tư tăng trường DFVN 0,02%
Vũ Thu Hiền 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 29/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 19/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021

Xem thêm