Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 4.789 +289 (+6,42) 52,14 0,45
BT1 14.000 0 (0) 22,47 0,74
CPC 17.420 +520 (+3,08) 8,26 0,85
DCM 24.100 -20 (-0,82) 4,29 1,18
DDV 9.938 -162 (-1,60) 6,58 0,84
DGC 54.600 +100 (+1,86) 4,09 1,88
DHB 7.800 0 (0) 2,72 0
DOC 7.900 0 (0) 4,43 0,69
DPM 31.600 -30 (-0,94) 3,31 0,98
HAI 1.500 0 (0) 11,25 0,15
HPH 15.700 0 (0) 10,37 1,22
HSI 1.000 0 (0) -0,60 0
HVT 0 -58.000 (-100,00) 3,68 1,40
LAS 10.833 +233 (+2,20) 13,85 0,91
LTG 29.379 +279 (+0,96) 15,88 0,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 75,56%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 8,43%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam 4,97%
Ctbc Vietnam Equity Fund 3,15%
Norges Bank 2,02%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 25/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 10/08/2022

Xem thêm