Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 25.431 +231 (+0,92) 10,21 1,40
AMP 8.000 0 (0) 26,15 0,54
BCP 9.600 +100 (+1,05) -40,11 1,43
BIO 22.895 +2.895 (+14,48) 24,87 1,98
CDP 11.252 -148 (-1,30) 8,86 0,98
CNC 28.969 -31 (-0,11) 7,31 1,89
DAN 23.300 -2.100 (-8,27) 8,60 0,75
DBM 34.700 0 (0) 10,66 0,99
DBT 12.450 +45 (+3,75) 4,56 0,83
DCL 23.150 0 (0) 14,93 1,20
DDN 9.610 -290 (-2,93) 13,26 0,71
DHD 21.000 0 (0) 14,28 1,06
DHG 113.000 +290 (+2,63) 13,50 3,18
DMC 54.200 -20 (-0,36) 9,33 1,26
DP3 112.040 +7.940 (+7,63) 8,84 2,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 58,05%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 0,59%
Red River Holding 0,52%
Asiavantage Global Ltd. 0,39%
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 26/04/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 14/11/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 10/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 14/11/2022

Xem thêm