Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 40.518 -82 (-0,20) 21,56 2,79
AMP 14.700 0 (0) 52,79 1,12
BCP 11.000 0 (0) -11,67 1,91
BIO 23.338 +1.438 (+6,57) 33,18 2,05
CDP 11.300 0 (0) 12,86 0,97
CNC 31.600 +100 (+0,32) 9,10 1,98
DAN 29.500 0 (0) 7,67 0,84
DBD 41.600 +20 (+0,48) 14,52 2,61
DBM 30.200 0 (0) 10,44 0,85
DBT 11.900 +30 (+2,58) 16,56 0,85
DCL 28.250 +20 (+0,71) 29,79 1,39
DDN 8.186 -14 (-0,17) 99,94 0,63
DHD 25.000 0 (0) 22,45 1,63
DHG 111.500 +50 (+0,45) 15,97 2,87
DMC 66.000 0 (0) 11,99 1,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 58,05%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 0,59%
Red River Holding 0,52%
Asiavantage Global Ltd. 0,39%
Nguyễn Toàn Thắng 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 22/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 01/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 27/10/2023

Xem thêm