Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.680 +8 (+0,93) -34,86 0,45
ABS 5.440 -4 (-0,72) 30,33 0,47
ABT 35.000 -150 (-4,10) 4,87 0,86
ACL 12.850 0 (0) 51,53 0,80
AGF 3.100 0 (0) -9,77 0
ANV 34.950 -45 (-1,27) -138,39 1,62
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 12.050 -10 (-0,82) 20,31 0,51
ATA 800 0 (0) -42,82 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 22.350 +5 (+0,22) 28,38 1,95
BLF 5.301 +101 (+1,94) 14,31 0,52
CAD 800 0 (0) -0,10 0
CAT 18.217 +317 (+1,77) 6,81 1,16
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 79,25%
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản 3,94%
Lê Tuấn Anh 3,45%
Lê Văn Thủy 0,20%
Nguyễn Thị Hà 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023

Xem thêm