Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.200 0 (0) -10,67 0
APT 2.500 0 (0) -0,16 0
ATA 1.100 0 (0) -58,88 0
AVF 600 0 (0) -0,24 0
BLF 0 -3.200 (-100,00) -0,83 0,37
CAD 700 0 (0) -0,15 0
CAT 18.300 0 (0) 5,26 1,22
CCA 15.658 +158 (+1,02) 7,73 0,84
CMX 9.450 -8 (-0,83) 12,91 0,68
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
CQN 26.300 0 (0) 20,92 2,07
DAT 11.550 -30 (-2,53) 8,91 0,93
DBC 19.600 -40 (-2,00) -26,46 1,10
DMN 5.277 +277 (+5,54) 5,75 0,43
FMC 41.600 0 (0) 8,70 1,28
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 01/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 69,51%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 3,45%
Lê Tuấn Anh 3,45%
Lê Văn Thủy 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022

Xem thêm