Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 8.290 -10 (-1,19) -33,30 0,43
ABS 5.290 +5 (+0,95) 29,50 0,46
ABT 34.500 -50 (-1,42) 4,80 0,85
ACL 13.750 +50 (+3,77) 55,14 0,86
AGF 3.000 0 (0) -9,45 0
ANV 34.000 +25 (+0,74) -134,63 1,58
APT 3.200 0 (0) -0,21 0
ASM 11.500 -5 (-0,43) 19,39 0,49
ATA 705 -95 (-11,88) -37,74 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 21.000 +5 (+0,23) 26,90 1,83
BLF 5.004 -96 (-1,88) 13,51 0,50
CAD 900 +100 (+12,50) -0,12 0
CAT 18.159 +59 (+0,33) 6,79 1,16
CCA 15.500 0 (0) -96,45 0,91
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 79,25%
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản 3,94%
Lê Tuấn Anh 3,45%
Lê Văn Thủy 0,20%
Nguyễn Thị Hà 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023

Xem thêm