Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 4.678 -522 (-10,04) -2,02 0
APT 4.500 0 (0) -0,19 0
ATA 4.851 +551 (+12,81) -11,46 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 2.599 +299 (+13,00) -1,05 0
BLF 5.281 +381 (+7,78) -8,97 0,40
CAD 2.411 -189 (-7,27) -7,39 0
CAT 25.414 +314 (+1,25) 4,94 1,82
CCA 9.500 0 (0) 20,65 0,64
CQN 22.300 0 (0) 17,43 1,84
DAT 25.950 -5 (-0,19) 26,16 1,76
DBC 74.900 -330 (-4,21) 8,80 1,80
DMN 10.400 0 (0) 21,89 0,96
FMC 54.000 -230 (-4,08) 13,40 2,06
GTN 20.500 -105 (-4,87) 51,45 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 79,25%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 3,94%
Lê Tuấn Anh 3,94%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 21/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 19/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 20/10/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 21/07/2020

Xem thêm