Thông tin cố phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.400 0 (0) -3,72 0
APT 2.500 0 (0) -0,16 0
ATA 800 0 (0) -42,82 0
AUM 10.500 0 (0) 240,95 1,04
AVF 500 0 (0) -0,20 0
BLF 0 -3.200 (-100,00) -0,95 0,33
CAD 700 0 (0) -0,17 0
CAT 20.000 -500 (-2,44) 5,73 1,25
CCA 15.100 0 (0) 4,03 0,80
CMX 8.040 +9 (+1,13) 11,22 0,59
CNA 43.900 0 (0) -98,85 4,54
CQN 27.400 +3.500 (+14,64) 21,69 2,18
DAT 10.250 -75 (-6,81) 8,02 0,84
DBC 13.600 0 (0) 21,93 0,69
FMC 37.500 +45 (+1,21) 7,94 1,16
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 69,51%
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 3,45%
Lê Tuấn Anh 3,45%
Lê Văn Thủy 0,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 20/07/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 27/04/2022

Xem thêm