Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 2.695 -5 (-0,19) -12,58 0
APT 4.000 0 (0) -0,26 0
ATA 900 -100 (-10,00) -48,18 0
AVF 400 0 (0) -0,16 0
BAF 27.000 -30 (-1,09) 144,08 2,03
BLF 4.975 -25 (-0,50) 13,43 0,49
CAD 501 -99 (-16,50) -0,07 0
CAT 17.597 -203 (-1,14) 6,58 1,07
CCA 16.300 0 (0) 61,57 1,02
CMX 8.780 +1 (+0,11) 18,32 0,60
CNA 43.900 0 (0) -173,07 1,15
DAT 9.500 0 (0) 7,94 0,71
DBC 30.900 -10 (-0,32) 299,03 1,60
DMN 5.109 +9 (+0,18) 8,91 0,42
FMC 49.500 -40 (-0,80) 11,72 1,45
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản 79,25%
Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản 3,94%
Lê Tuấn Anh 3,45%
Lê Văn Thủy 0,20%
Nguyễn Thị Hà 0,04%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 26/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 14/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 20/07/2023

Xem thêm