Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dược Danapha (UPCOM | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 41.400 0 (0) 22,02 2,85
AMP 14.500 -1.500 (-9,38) 52,07 1,10
BCP 10.736 -264 (-2,40) -11,39 1,87
BIO 18.000 0 (0) 25,59 1,58
CDP 11.996 +796 (+7,11) 13,66 1,03
CNC 30.500 0 (0) 8,78 1,92
DAN 29.000 0 (0) 7,54 0,83
DBD 42.200 -10 (-0,23) 14,73 2,65
DBM 26.700 -3.100 (-10,40) 9,23 0,75
DBT 13.450 -5 (-0,37) 16,38 0,84
DCL 29.500 -40 (-1,33) 31,10 1,46
DDN 7.900 +100 (+1,28) 96,45 0,61
DHD 25.000 +1.300 (+5,49) 22,45 1,63
DHG 116.000 +10 (+0,08) 16,62 2,99
DMC 64.700 +130 (+2,05) 11,76 1,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Danhson VN 70,97%
Công ty Cổ phần Dược Danapha 26,45%
Đỗ Thị Thủy 4,29%
MAI ĐĂNG ĐẨU 0,26%
Dương Chí Toản 0,12%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 22/08/2023

Xem thêm