Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE | Du lịch và Giải trí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCV 21.500 0 (0) 96,32 2,65
DAH 3.590 -3 (-0,82) 117,75 0,33
DLD 5.700 -900 (-13,64) -6,26 3,10
DTI 2.971 +71 (+2,45) 175,59 0,30
DXL 15.300 +200 (+1,32) 4.352,80 1,41
EIN 3.143 -57 (-1,78) -22,02 0,36
SGH 0 -35.200 (-100,00) 28,55 3,22
VIR 4.800 0 (0) -6,18 0,57
VNG 8.390 0 (0) -23,07 0,76
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á 2,38%
Trần Kim Phượng 1,97%
Nguyễn Đức Thịnh 1,69%
NGUYỄN VĂN ĐÔNG 0,06%
Nguyễn Thị Bích Ngọc 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm